D&D Company - Poctivo vyčistené komíny za rozumné ceny

Kominárske a kachliarske práce sú pre nás dlhoročnou rodinnou tradíciou. Ako certifikovaní kominári a kachliari prinášame do vašich domovov teplo, pohodu a najmä bezpečie vďaka dobre vymeteným a priechodným komínom. V kominárskom remesle máme bohaté skúsenosti a vždy vám ochotne poradíme a pripravíme profesionálne riešenia na základe vašich požiadaviek. Kompletné kominárske služby nájdete v časti "Služby".

Prečo si dať vyčistiť komín

Dobre vymetený odvetraný komín je základom správneho horenia. Prevencia je aj v našej kominárskej praxi na prvom mieste, a tak pravidelnými kontrolami komínov a dymovodov chránime vaše nehnuteľnosti pred vznikom požiarov. D&D Company prináša do vašich  domovom  šťastie v podobe poctivo vyčistených komínov, dymovodov, kachieľ aj kozubov.
 

Objednať službu kominára

Ako často komín čistiť

Lehoty povinnej revízie, čistenia a kontroly komínov a dymovodom sa líšia v závislosti od toho, akým palivom kúrite, aký tepelný výkon dosahujú celkovo vaše spotrebiče a či máte komínovú vložku. Podľa § 20 Vyhlášky MV SR 401/2007 Z.z. sa lehoty čistenia a kontroly komínov pohybujú v rozmedzí od 2 do 12 mesiacov za jeden kalendárny rok.
 

Objednať službu kominára

Služby D&D Company

Ako kominári a revízni technici vám na objednávku urobíme kontrolu a čistenie komínov, revíziu komínov, strojové čistenie, frézovanie a vložkovanie komínov, postavíme nové komínové teleso, namontujeme dymovody, jednoplášťové aj dvojplášťové systémy, urobíme monitoring komínovou kamerou, meranie ťahu a test spalinovej cesty. Poslúžime vám konzultáciami pri výstavbe aj rekonštrukcii komínov.

Objednať službu kominára

Prevencia na prvom mieste

Počas našej dlhoročnej kominárskej praxe nás veľakrát sprevádza výrok „Kominár pre šťastie“.  Ako kominári sme už veľakrát priniesli šťastie do domácností tým, že sme včas a dobre povymetali komín, odvetrali ho, spriechodnili sme ťažko zanesený komín, alebo sme klientom ušetrili peniaze za prestavbu komína profesionálne navrhnutými riešeniami. D&D Company prináša do vašich  domovom  šťastie v podobe poctivo vyčistených komínov, dymovodov, kachiel aj kozubov. Komíny vymetáme zodpovedne, cez overené postupy na protipožiarnu bezpečnosť a za rozumné ceny. Zavolajte nás na kontrolu vášho komína alebo dymovodu skôr, než budete musieť riešiť poistnú udalosť.

Ako často treba komín čistiť

Všeobecne platí, že majiteľ nehnuteľnosti je povinný si dať komín skontrolovať a vyčistiť  raz za rok. Povinné lehoty na revíziu, čistenie a kontrolu komínov a dymovodom sa líšia v závislosti od toho aké palivo na kúrenie používate (tuhé, kvapalné, alebo plyn), aký tepelný výkon celkovo dosahujú spotrebiče, ktoré sú pripojené na komín alebo dymovod (do 50 KW alebo nad 50 KW) a či váš komín komínovú vložku. Na základe tejto špecifikácie sa lehoty povinnej revízie a čistenia komínov pohybujú v rozmedzí od 2 do 12 mesiacov za jeden kalendárny rok. Presné znenie § 20 Vyhlášky MV SR 401/2007 Z.z. o lehotách čistenia a kontroly komína nájdete  v časti „Vyhláška“.

Služby D&D Company

 • Kontrola a čistenie komínov
 • Revízia komínov
 • Servisné prehliadky kotlov
 • Strojové čistenie komínov
 • Frézovanie komínov
 • Vložkovanie komínov
 • Výstavba nových komínových telies
 • Montáž jednoplášťových a dvojplášťových systémov
 • Montáž dymovodov
 • Monitoring komínovou kamerou
 • Meranie ťahu a test spalinovej cesty
 • Konzultácie pri výstavbe nových komínových telies  a rekonštrukciách starých komínov
Kominár pri práci

Kontaktný formulár

  Sledujte nás na Facebooku

  Facebook Pagelike Widget

  Cena za pravidelnú kontrolu komínov a dymovodov:
  25,- € s DPH + cestovné