Služby

Prečo si vybrať našu spoločnosť D&D Company?

Rozumieme komínom. Kominárstvo je naša dlhoročná rodinná tradícia. Svoje meno si budujeme už po 3 generácie, a preto vieme ako si svoju prácu robiť kvalitne a poctivo. Medzi naše tradičné kominárske služby patrí:

 • Kontrola a čistenie komínov
 • Revízia komínov
 • Strojové čistenie komínov
 • Frézovanie komínov
 • Vložkovanie komínov na tuhé, kvapalné aj plynné palivá
 • Výstavba nových komínových telies
 • Montáž jednoplášťových a dvojplášťových systémov
 • Montáž dymovodov
 • Monitoring komínovou kamerou
 • Meranie ťahu a test spalinovej cesty
 • Konzultácie pri výstavbe nových komínových telies  a rekonštrukciách starých komínov
 • Zabezpečíme servisné prehliadky plynových kotlov
Komín

Rýchle objednanie a presný čas

Čistenie komína a dymovodu, alebo ich pravidelnú kontrolu na základe vyhlášky, či servisné prehliadky kotlov a ďalšie služby si objednáte jednoducho. Priamo z pohodlia vášho domova. Stačí vyplniť krátky formulár, vybrať si z ponuky služieb a zarezervovať si deň, ktorý vám vyhovuje. Následne vám oznámime presnú hodinu návštevy kominára. Ak uprednostňuje telefonický kontakt, naše služby si objednáte na telefónnom čísle 0915 540 996, každý pracovný deň od 10:00 – 15:00 hod.

Pripomienková SMS

Čas je vzácny, a preto 2 dni pred realizáciou sa vám pripomenieme. Zašleme vám SMS správu s presným časom príchodu kominára.

Zabudnite na dlhodobé termíny

Služby poskytujeme každoročne a termíny si pamätáme za vás. Preto vám po uplynutí lehoty stanovenej Vyhláškou MV SR opäť pripomenieme kontrolu vášho komína alebo dymovodu. Spoločnosť D&D Company vám prináša spoľahlivý a kompletný servis.

Popis jednotlivých služieb zobrazíte kliknutím na názov služby.

Revízia komínov


Ako certifikovaní revízni technici máme oprávnenie vykonávať revízie komínov. Ide o odborné posúdenie celkového stavu spalinovej cesty a kontrolu požiarnej bezpečnosti objektu vzhľadom na stavebné prevedenie, funkčnosť komína, bezpečnú prevádzku a odvod spalín do voľného ovzdušia. Revízie komínov sú nevyhnutné v prípadoch

 • kolaudácie novostavby domu
 • výstavby nového komína
 • rekonštrukcie pôvodného komína
 • pred zapojením nového spotrebiča
 • pri výmene spotrebiča

Po odbornej revízii komína vám ihneď na mieste vystavíme potvrdenie. Doklad o preskúšaní komína si dôkladne uschovajte.

Pravidelná kontrola komínov a dymovodov


Kontrola komína a dymovodu je preventívne opatrenie a jej pravidelnosť podlieha Vyhláške MV SR 401/2007 Z.z. Pri kontrole zisťujeme priechodnosť komína a dymovodu a odborne posúdime funkčnosť spalinovej cesty. Aj táto služba patrí výhradne do rúk profesionálneho kominára. Odbornou kontrolou komínov a dymovodov predídete nežiadúcim požiarom. Bezprostredne po vykonaní kontroly dostanete od nás Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Toto potvrdenie si starostlivo uschovajte.

Prečo je dôležité uschovať si potvrdenie?

V prípade, že vám doma vznikne požiar a spôsobí vám rozsiahlejšie škody na majetku, určite budete chcieť kontaktovať poisťovňu, u ktorej máte poistenú nehnuteľnosť. Likvidátor, ktorý príde obhliadnuť škodovú udalosť, bude žiadať od vás, od majiteľa či užívateľa nehnuteľnosti, dôkazové podklady. Jeden z nich je aj Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Bez preukázania o pravidelnej kontrole komína môže byť škodová udalosť posudzovaná ako vaše zanedbanie povinnosti protipožiarnej ochrany a poistné plnenie tým môže byť krátené. Podrobnejšie znenie nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach Poisťovne, ktorá vašu nehnuteľnosť poistila.

Aká je cena tejto služby?

Každoročná kontrola komína a dymovodu, vrátane nevyhnutného vyčistenia spalinovej cesty je 20,- € s DPH. Cestovné náklady sú zahrnuté už v cene služby.

Čistenie komínov


V prípade, ak vrstva sadzí a kondenzátu začne upchávať komínový prieduch, je nevyhnutné vyčistenie komína. Ide o spriechodnenie komínového prieduchu tak, aby bola opäť obnovená jeho svetlosť. Pri čistení zároveň odstránime sadze z pôdnice komínového prieduchu, spriechodníme potrubie a výpustný otvor pre odtok kondenzátu. Typickým príznakom zaneseného komína je nedostatočný prísun nasávaného vzduchu, čo sa prejaví slabým horením v ohnisku. Prípadne odvádzaním spalín z ohniska nie do komína, ale do vášho interiéru. V tom prípade už hrozí nielen zadymenie majetku, ale aj vážne poškodenie zdravia. Ak chcete predísť týmto nežiadúcim vplyvom zaneseného komína, rezervujte si u nás termín pravidelnej kontroly.

Frézovanie komínov


Frézovanie je odborný zákrok, ktorý vykonávame, ak je nutné zväčšiť vnútorný prierez komína. Frézovanie je pomerne šetrné a vykonávame ho najmä u starších komínov. Je to oveľa prijateľnejší zákrok, časovo aj finančne, než búranie starého komína a výstavba nového. Platí však podmienka, že murovaná časť komína musí byť zdravá. Fréza sa pohybuje v komíne neustále hore a dole, pričom jemne narušuje vnútornú stenu komína, a tým zväčšuje jeho otvor. Frézovanie nepoškodzuje statiku komína a otvor dokáže zväčšiť až do 1/3 hrúbky steny, pričom je stále zachovaná jeho bezpečnosť. Dokážeme frézovať komínové otvory od 12 cm až do 40 cm. Následne po frézovaní je nutné komín vyvložkovať, a tak zabezpečiť, aby bol dokonale tesný a nedochádzalo k úniku spalín do miestnosti. Frézovanie robíme v prípadoch ak

 • potrebujete zväčšiť priemer komína kvôli vyššiemu výkonu nového spotrebiča
 • komín je výrazne zanesený dechtom a nie je možné ho vyčistiť
 • potrebujete zlepšiť ťah komína
 • cítite v interiéri zápach spalín z komína
 • prišlo k poškodeniu pôvodnej komínovej vložky
 • potrebujete vyvložkovať komín za účelom napojenia kondenzačného kotla

Pred samotným frézovaním urobíme odbornú prehliadku komína revíznym technikom. Posúdime stav vášho komína, či je murivo dostatočne zdravé, či komín nie je zahnutý a či frézovanie je skutočne vhodným riešením. Až po zhodnotení stavu komína a následnej konzultácii s vami, stanovíme cenu a pristúpime k samotnému frézovaniu.

Vložkovanie komínov


Vložkovanie komína je zasunutie komínovej vložky do vopred pripraveného vyfrézovaného komína s vybúranými montážnymi otvormi pre osadenie. Komínová vložka je dlhá celistvá rúra, ktorá siaha od horného ústia komína až po pripojenie na spotrebič. Umožňuje bezpečný odvod splodín spaľovania z vášho spotrebiča. Pri vložkovaní komínov používame nerez, plast aj keramiku, pričom všetky spĺňajú normy STN EN 1443. Vhodný materiál vložky do vášho komína určíme na základe toho, aký typ spotrebiča a paliva používate. Pred vložkovaním je podstatné odborne posúdiť celý komínový aparát použitím komínovej sondy alebo kamery. Cena vložkovania je v závislosti od množstva a druhu použitého materiálu.

Vložkovanie komína robíme ak

 • komínový prieduch má nezodpovedajúci tvar alebo veľkosť
 • prechádzate na iný typ paliva
 • komín má slabý ťah
 • kondenzát preniká do stien komínového telesa
 • v interiéri je cítiť zápach spalín
 • pôvodná vložka je poškodená, alebo neplní už svoj účel

Výhody vyvložkovaného komína

Jednoduchá údržba. Na vnútorných stenách vložky sa zachytáva podstatne menej dechtu, a tým je údržba nenáročná a čistenie minimálne.

Ochrana proti požiaru. Čistý komín je zároveň aj bezpečný komín. Vďaka čistej vložke je komín odolný proti vyhoreniu a vám ponúka pohodlné vykurovanie počas celého roka.

Spotreba paliva. Vďaka vložke má komín správny ťah a kotol optimálne horenie. Táto ideálna kombinácia vám zabezpečí celoročnú úsporu paliva, bez ohľadu na to, aké palivo používate.

Servisná prehliadka plynových kotlov


V spolupráci so servisnými technikmi vám zabezpečíme pravidelný odborný servis plynových kotlov. Servisujeme takmer všetky druhy plynových kotlov. Cena servisu je od 40,- € do 110,- € v závislosti od typu vášho kotla.

Čo môžete očakávať od servisnej prehliadky kotla?

 • vyčistenie kondenzačnej cesty
 • vyčistenie horáka, elektród, výmenníka a filtrov
 • kontrolu funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku
 • kontrolu úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení
 • kontrolu tesnosti plynového rozvodu
 • kontrolu ovládacích a bezpečnostných prvkov a regulácie

Vďaka pravidelnému servisu si môžete predĺžiť životnosť vášho plynového kotla, predchádzať úniku plynu, prípadne ďalším poruchám a zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku. Rezervujte si u nás presný termín servisnej prehliadky.

Cenník vybraných služieb

Každoročná kontrola komína a dymovodu, vrátane nevyhnutného vyčistenia spalinovej cesty: 25,- € s DPH + cestovné
Servisná prehliadka plynových kotlov: od 40,- € do 110,- € v závislosti od typu vášho kotla
Revízia komínov: 72,- € s DPH
Služby kominára

Cena za pravidelnú kontrolu komínov a dymovodov:
25,- € s DPH + cestovné